Robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1148 rendeletet (továbbiakban: Rendelet), melynek rendelkezéseit 2021.02.01-től kell alkalmazni. 

A Rendelet az Anilin Kereskedelmi Zrt. által forgalmazott következő termékeket érinti:

  • Hidrogén-peroxid
  • Kénsav
  • Kálium-klorát

Az Anilin Zrt. által árusított robbanóanyag-prekurzorok nem bocsáthatóak lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják, és nem használhatják fel.

Azon Partnereink, akik a jövőben robbanóanyag-prekurzort vásárolnak tőlünk, minden vásárlásnál (vagy bizonyos feltételek teljesülése mellett évente egyszer) kitöltenek egy vásárlói nyilatkozatot, amely a következő adatokat tartalmazza: 

  • leendő ügyfél képviseletére jogosult személyazonosságának igazolása; 
  • leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége; 
  • leendő ügyfél neve, címe, közösségi adószáma vagy egyéb azonosító adata; 
  • termék leendő ügyfél általi szándékolt felhasználása

A vásárlói nyilatkozatot megküldjük Partnereinknek a következő vásárlás elött. 

A korlátozott robbanóanyag-prekurzor szándékolt felhasználásának ellenőrzése céljából az Anilin Kereskedelmi Zrt-nek értékelnie kell, hogy a szándékolt felhasználás megfelel-e a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységének.

Az Anilin Kereskedelmi Zrt. megtagadhatja a tranzakciót, ha alapos oka van arra, hogy a szándékolt felhasználás jogszerűségét vagy a leendő ügyfélnek a korlátozott robbanóanyag-prekurzor jogszerű célra történő felhasználására vonatkozó szándékát kétségbe vonja.

Az Anilin Kereskedelmi Zrt-nek tájékoztatni szükséges az ellátási láncban található következő gazdasági szereplőt arról, hogy az általa biztosított termék a Rendelet hatálya alá tartozik.

Tájékoztatásunk nem teljeskörű, a teljes Rendelet itt olvasható:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1148-20190711&from=HU